Modüller

Xoops bünyesindeki tüm modüller bir tıklama ile kaldırılabilir / etkinleştirilebilir / devre dışı bırakılabilir.Kolay yönetilir sistem.

Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcıları çeşitli kriterlere göre arama, mesajlaşma sistemi aracılığıyla e-posta ve özel mesaj gönderme özelliği.

Güçlü Tema Yapısı

Güçlü bir tema sistemi ile, hem yöneticiler hem kullanıcılar, bir fare tıklamasıyla tüm web sitesinin görünümünü değiştirebilir.

İçerik


Xoops Tema Kodları

Xoops 2.5.9 Beta 2 ile birlikte sistemde kullanılan blok sayısı toplam 11 dir.Oldukça tatmin edici bir blok sayısı diyebiliriz.Xoops'un gelişmiş çekirdeği sayesinde çok kolay temalar yapabiliriz.Öncelikle yapacağımız temalarda kullanacağımız blokları tanıyalım.

Xoops default temasında görebilceğiniz gibi sistem Sol Blok + Orta Bloklar + Sağ Blok + Orta Alt Bloklar ve Foother Blokları mevcuttur.Şimdi bu blokları bir resimle inceleyelim ve kodlara geçelim.

Resized Image


Temada Kullanılan Kodlar :

Sol Blok:

<!-- Start left blocks loop -->
        <{if 
$xoops_showlblock}>
        <
td id="leftcolumn">
            <{foreach 
item=block from=$xoBlocks.canvas_left}>
            <{
includeq file="$theme_name/theme_blockleft.tpl"}>
            <{/foreach}>
        </
td>
        <{/if}>
        <!-- 
End left blocks loop -->


Orta Bloklar:

<!-- Display center blocks if any -->
            <{if 
$xoBlocks.page_topleft or $xoBlocks.page_topcenter or $xoBlocks.page_topright}>
            <
table cellspacing="0">
                <
tr>
                    <
td id="centerCcolumn" colspan="2">
                        <!-- 
Start center-center blocks loop -->
                        <{foreach 
item=block from=$xoBlocks.page_topcenter}>
                        <{
includeq file="$theme_name/theme_blockcenter_c.tpl"}>
                        <{/foreach}>
                        <!-- 
End center-center blocks loop -->
                    </
td>
                </
tr>
                <
tr>
                    <
td id="centerLcolumn">
                        <!-- 
Start center-left blocks loop -->
                        <{foreach 
item=block from=$xoBlocks.page_topleft}>
                        <{
includeq file="$theme_name/theme_blockcenter_l.tpl"}>
                        <{/foreach}>
                        <!-- 
End center-left blocks loop -->
                    </
td>
                    <
td id="centerRcolumn">
                        <!-- 
Start center-right blocks loop -->
                        <{foreach 
item=block from=$xoBlocks.page_topright}>
                        <{
includeq file="$theme_name/theme_blockcenter_r.tpl"}>
                        <{/foreach}>
                        <!-- 
End center-right blocks loop -->
                    </
td>
                </
tr>
            </
table>
            <{/if}>
            <!-- 
End center top blocks loop -->


İçerik Kodu:

<!-- Start content module page -->
            <{if 
$xoops_contents && ($xoops_contents != ' ') }>
            <
div id="content"><{$xoops_contents}></div>
            <{/if}>
            <!-- 
End content module -->


Alt Orta Bloklar

<!-- Start center bottom blocks loop -->
            <{if 
$xoBlocks.page_bottomleft or $xoBlocks.page_bottomright or $xoBlocks.page_bottomcenter}>
            <
table cellspacing="0">
                <{if 
$xoBlocks.page_bottomcenter}>
                <
tr>
                    <
td id="bottomCcolumn" colspan="2">
                        <{foreach 
from=$xoBlocks.page_bottomcenter item=block}>
                        <{include 
file="$theme_name/theme_blockcenter_c.tpl"}>
                        <{/foreach}>
                    </
td>
                </
tr>
                <{/if}>

                <{if 
$xoBlocks.page_bottomleft or $xoBlocks.page_bottomright}>
                <
tr>
                    <
td id="bottomLcolumn">
                        <{foreach 
from=$xoBlocks.page_bottomleft item=block}>
                        <{include 
file="$theme_name/theme_blockcenter_l.tpl"}>
                        <{/foreach}>
                    </
td>

                    <
td id="bottomRcolumn">
                        <{foreach 
from=$xoBlocks.page_bottomright item=block}>
                        <{include 
file="$theme_name/theme_blockcenter_r.tpl"}>
                        <{/foreach}>
                    </
td>
                </
tr>
                <{/if}>
            </
table>
            <{/if}>
            <!-- 
End center bottom blocks loop -->


Sağ Blok:

<!-- Start right blocks loop -->
        <{if 
$xoops_showrblock}>
        <
td id="rightcolumn">
            <{foreach 
item=block from=$xoBlocks.canvas_right}>
            <{
includeq file="$theme_name/theme_blockright.tpl"}>
            <{/foreach}>
        </
td>
        <{/if}>
        <!-- 
End right blocks loop -->


Foother Bloklar:

<!-- =============================== Start Footer blocks loop ===============================  -->
        <{if 
$xoBlocks.footer_left || $xoBlocks.footer_right || $xoBlocks.footer_center}>
        <
table>

            <
tr>
                <{if 
$xoBlocks.footer_left}>
                <
td id="footerLeft">
                    <{foreach 
from=$xoBlocks.footer_left item=block}>
                    <{include 
file="$theme_name/theme_blockfooter_l.tpl"}>
                    <{/foreach}>
                </
td>
                <{/if}>


                <{if 
$xoBlocks.footer_center}>
                <
td id="footerCenter">
                    <{foreach 
from=$xoBlocks.footer_center item=block}>
                    <{include 
file="$theme_name/theme_blockfooter_c.tpl"}>
                    <{/foreach}>
                </
td>
                <{/if}>

                <{if 
$xoBlocks.footer_right}>
                <
td id="footerRight">
                    <{foreach 
from=$xoBlocks.footer_right item=block}>
                    <{include 
file="$theme_name/theme_blockfooter_r.tpl"}>
                    <{/foreach}>
                </
td>
                <{/if}>

            </
tr>
        </
table>

        <{/if}>
        <!-- ===============================  
End Footer blocks loop =============================== -->


Xoops temalarında standart olarak kullanılan kodlar yukarda gördüğünüz kodlardır.Bunların haricinde daha dinamik ve işlevsel temalar yapmak için Blok ID eklentilerini ve Smart Kodlarını kullana bilirsiniz.